Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhớ mãi nên mầu tóc trắng loang,
Vàng bay mỗi độ gió xuân sang.
Tim hồng gửi gấm, người trao bán,
"Chó Cũn" mừng Em, Thiếp với Chàng.....

Hits: 4349 URL: http://lmstflorida.com/?1295