Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tháng tư này người có giăng lời chúc
Hoàng, Trường Sa ... đã đem bán cho Tàu
Và cung chúc tung hô thù phương bắc
Kệ dân mình sắp sống kiếp ngựa trâu!!!

Hits: 4029 URL: http://lmstflorida.com/?1307