Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thành sụp đổ trên đất bằng dậy sóng,
Nát quê hương anh vẫn chống quân thù.
Trời Cần Thơ trong sương khói âm u,
Anh viết sử bằng máu lưu trên cỏ .....

Hits: 3743 URL: http://lmstflorida.com/?1311