Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cuối đời, nhạc phổ thành thơ,
Anh về nằm chết bên bờ Cữu Long.
Sớm chiều gió núi mưa sông,
Cầu kinh siêu độ tỏ lòng tri ân ....

Hits: 3488 URL: http://lmstflorida.com/?1313