Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vận nước lúc:... Đổi đời, cay đắng!
Chúng đem Anh xử bắn, không tòa...
Trong lúc dân chúng khóc òa,
Tiếng Anh vang dội: Cộng Hòa Muôn Năm! ....

Hits: 3580 URL: http://lmstflorida.com/?1318