Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc




Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Em vẫn chờ ba mươi năm cô lẻ
Thu sang đông mấy độ tóc phai tàn
Cuộc phù sinh còn ghi lời ước thệ
Giữ tình anh đi trọn kiếp nhân gian! .....

Hits: 3478 URL: http://lmstflorida.com/?1324