Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nhạc: Lmst2006
Thơ: Nguyễn Đăng Tuấn
Tiếng hát: Mai Thảo)
Phối khí: Quang Đạt

Hits: 3226 URL: http://lmstflorida.com/?133