Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thi nhạc sĩ lão thành Phạm Thiện là thành viên cao niên nhất trong hội Văn Nghệ Tự Do.
Cách đây 2 năm, trong Đêm Minh Đức Hoài Trinh tại Tampa Bay, ông khỏe mạnh, hông hào, đã phụ trách âm nhạc cho chương trình.
Nay Niên trưởng bị bệnh năng. Xin quý Văn Hữu hiệp tâm cầu nguyện cho Người bình an qua cơn hiểm nghèo.

Hits: 2773 URL: http://lmstflorida.com/?1335