Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cuộc đời sao cứ khổ triền miên
Nhắm mắt mong quên những muộn phiền
Ấy thế mà tình yêu lại đến
Trái tim không chịu nghe lời khuyên

Hits: 2859 URL: http://lmstflorida.com/?139