Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Dù biết rõ mình là người ngoại đạo,
Mùa lễ "Giáng Sinh", lòng vẫn hân hoan.
Lời chúc lành kính gởi các bạn vàng,
Mong tất cả được "bình an dưới thế"! .....

Hits: 3146 URL: http://lmstflorida.com/?1395