Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thánh đường tan lễ khép hân hoan
Tuyết trắng rơi từng giọt ngỡ ngàng
Giáng sinh Chúa ngự trên trần thế
Lạnh lẽo mình em xót lỡ làng ....

Hits: 10670 URL: http://lmstflorida.com/?1396