Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Con quì lại Chúa trên trời
Tạ ơn Thiên Chúa sáng ngời, bao la
Cầu cho duyên số đôi ta
Đẹp như điệu hát " Thánh Ca Vô Cùng " ....

Hits: 3565 URL: http://lmstflorida.com/?1397