Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Xin Chúa ban cho ta phước lành
Nguyện cầu có được mối tình xanh
Chìm trong "Đêm Thánh Vô Cùng" tĩnh
Nghe tiếng nhạc tình mãi mãi thanh ....

Hits: 2899 URL: http://lmstflorida.com/?1398