Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Tình ta đẹp
Tình ta thơ
Ta cùng vun xới mối tình mộng mơ
Tình chồng ý vợ bao la,
Biển rộng sông dài như là,
Núi cả đất dày không bằng tình ta ....

Hits: 3617 URL: http://lmstflorida.com/?1405