Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mai tôi chết cờ vàng xin đừng phủ
Bởi vì tôi đã rời bỏ Quê Hương,
Khi đồng đội đang ở lại chiến trường,
Tôi an phận nơi Quê Người Đất Khách ...

Hits: 3548 URL: http://lmstflorida.com/?1409