Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Anh muốn hát cho em bài duyên nợ
Nhặt kỷ niệm xưa ướp lại chân trời
Ôm giấc mộng nhủ lòng nỗi sợ
Biết chăng em, hoa chỉ thắm một thời .....

Hits: 6750 URL: http://lmstflorida.com/?1416