Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc




Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Này em hỡi - Con đường nào hoang vắng?
Cứ "song song" lặng ngắm bóng nhạt nhòa
Ta đi lần tìm lại dấu chân xưa
Mà "vô cực" lại là nơi hư ảo ...
Thôi thì thôi "định nghĩa" quá mênh mông
Không "đáp số" mong chi ngày tao ngộ !!! ....

Hits: 4384 URL: http://lmstflorida.com/?1420