Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Anh muốn viết cho em bài diễm tuyệt
Hát cho em bài hát ngọt ngào
Như đời sống diệu kỳ vầng nhật nguyệt
Trong ước mơ ngày tháng dạt dào ....

Hits: 6515 URL: http://lmstflorida.com/?1422