Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc




Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Thời gian trôi ...cứ ngỡ lòng yên tịnh
Tâm an bình không gợn nỗi xót xa
Nhưng giờ đây trước ảnh Mẹ hiền hòa
Mặt đối mặt nhớ Mẹ già khôn tả ...

Hits: 3943 URL: http://lmstflorida.com/?1429