Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trăng khuyết một góc trời
Nhìn cánh sao đổi ngôi
Bỗng dưng em bật khóc
Cho cuộc tình phai phôi

Hits: 2950 URL: http://lmstflorida.com/?143