Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chúc anh dù ở tuyến đầu,
Hay nơi ghềnh thác, rừng sâu, bể ngàn.
Vượt qua nguy hiểm bình an,
Về đây em vẫn chờ chàng bên em .....

Hits: 5541 URL: http://lmstflorida.com/?1432