Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cụ Văn Quyền trên 90 tuổi đến Pháp để thăm con, thăm cháu trong một thời gian ngắn rồi chia tay con cháu và bạn bè để trở về Việt Nam.
Trong ngày về Cụ đã thảo tay bài thơ đầy xúc động này để đời cho con cháu .....

Hits: 3056 URL: http://lmstflorida.com/?1438