Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cha là ngọn núi Thái Sơn
Là cây cổ thụ hiên ngang giữa trời
Thương Cha suốt mấy ngàn đời
Con mong Cha mãi khỏe hoài vui tươi ....

Hits: 2920 URL: http://lmstflorida.com/?1439