Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Song Phượng họa bài thơ Xướng "Anh Cho Em Mượn ..." của Song Phượng (họa 3)
...Chỉ là mượn miếng trầu cau
Để tình cứ ngỡ còn nhau chẳng rời ....

Hits: 2796 URL: http://lmstflorida.com/?1445