Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

Tháng sáu tôi về - cõi lòng mở hội
Mẹ cùng tôi trên con dốc năm xưa
Cho dẫu rằng: qua ngày tháng nắng mưa
Tôi vẫn thấy đâu đây thời trẻ dại .....

Hits: 4294 URL: http://lmstflorida.com/?1450