Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vu Lan nầy - nỗi âu sầu - mất Mẹ
Đâu còn in hình bóng dáng thân thương!
Buồn miên man khi cài lên hoa trắng
Vẫn khôn vơi tình Mẹ khắp ngàn phương .....

Hits: 2739 URL: http://lmstflorida.com/?1454