Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mừng con vừa ba tuổi tròn
Mẹ cha hạnh phúc, Minh Toàn vui tươi
Nhìn con trong sáng nụ cười
Ngây thơ, hiếu động rạng ngời tương lai ......

Hits: 2836 URL: http://lmstflorida.com/?1457