Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Yêu con hơn mọi thứ trên đời
Đặt tên Hoài Nhân ghi nhớ luôn xứng đáng thân làm người
Khi đã lớn khôn hằng ghi nhớ rằng:
"Thờ Chúa Tối Cao, yêu Mẹ kính Cha, cưng vợ thương con, và thương Tổ Quốc" ...

Hits: 4480 URL: http://lmstflorida.com/?1458