Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Một cành so đũa đong đưa
Một chiều bấc thổi lá dừa vi vu
Người đi từ cuối mùa thu
Tôi về vườn cũ mù u héo tàn
Đêm dài chém đứt tâm can
Giọng cười dã thú xé toang phận người ....

Hits: 3065 URL: http://lmstflorida.com/?1460