Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mùa thương đã lỡ làng rồi
Thềm yêu rêu phủ tình tôi nhạt nhòa
Hạc vàng cất cánh bay xa
Tìm đâu ngày tháng mặn mà năm xưa ....

Hits: 2941 URL: http://lmstflorida.com/?1462