Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Buổi hoàng hôn vang vọng tiếng chuông buông
Ngôi cổ tự trong vườn hương u tịch
Trầm mặc khẻ bước chân vào cổ tích
Em nghe chăng tình khúc dước trăng ngàn ....

Hits: 2882 URL: http://lmstflorida.com/?1466