Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

...Và ký ức như dòng nước mênh mang
Đưa kỷ niệm xưa hoài trôi miên viễn
Ôi chao tiếc! một tình yêu thánh thiện
Đã vút theo thu cổ tích trăng vàng ....

Hits: 4005 URL: http://lmstflorida.com/?1467