Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hương tóc gió thu qua
Nghĩa đời chẳng phôi pha
Đóa hồng em trao tặng
Đã thay lời ngọc ngà ....

Hits: 2773 URL: http://lmstflorida.com/?1469