Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Họa bài thơ "Vườn Hương Cổ Tích" của Uyên Thúy Lâm)
Giữa cõi ta bà đất trời mênh mang
Dòng dịch lý bền bồng trôi miên viễn
Tình em một thuở ngây thơ thánh thiện
Nay u hoài cánh vạc lướt trăng vàng ....

Hits: 2798 URL: http://lmstflorida.com/?1471