Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Muốn tranh sống động bức tranh đời
Em đặt chử TÌNH cạnh nét môi
Vẽ thêm đôi mắt còn đong lệ
Giọt khóc cố hương, giọt khóc đời .....

Hits: 3029 URL: http://lmstflorida.com/?1472