Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hồn thơ ta lãng mạn
Chữ yêu là hư vô
Chữ đời là hư ảo
Vẫn thích tình vu vơ .....
Tình yêu non cao ngất
Lời thương biển dâng đầy
Người tình khôn có thật
Ta tìm em trong mây ....

Hits: 3190 URL: http://lmstflorida.com/?1477