Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bạn với Tôi cùng nương dáng Hoa,
Ngàn sao lấp lánh, ánh chan hòa.
Vui đi cho mãi đời tươi thắm,
Này món quà trao TA VỚI TA.....

Hits: 4551 URL: http://lmstflorida.com/?1479