Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Trong tình Chúa thấy lòng bình yên lạ
Bao giận hờn như chiếc lá mùa Đông
Bị vùi sâu dưới lớp tuyết trắng trong
Và trái tim ấm nồng ơn cứu rỗi ....

Hits: 3249 URL: http://lmstflorida.com/?1481