Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Anh vẽ trăng làm quà
Cho em hồng đôi má
Ôi tình em đẹp quá
Ôm nụ cười Hằng Nga
Em Phương Khanh thật thà
Cho lòng anh như lá
Mọc lên từ biển cả
Đón cuộc đời bao la ....

Hits: 2679 URL: http://lmstflorida.com/?1485