Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Máu cao, Sưng khớp, Cườm trong mắt,
Tiểu đường, Viêm mũi, Nến ngoài da.
Thuốc uống, bụm nầy sang bụm khác,
Cũng may, chưa đụng đến Viagra....

Hits: 3770 URL: http://lmstflorida.com/?1489