Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tóc mây tha thướt cài bông thắm
Tay búp vân vê níu mộng dài
Sơn nữ hóa thân miền nắng ấm
TUYẾT NGA rạng rỡ chớ còn ai ...(hihi)

Hits: 4480 URL: http://lmstflorida.com/?1491