Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lần theo lối dẫn đến hàng hoa
Từng cánh lay-ơn đẹp mặn mà
Thược dược tung mình khoe sắc thắm
Cành hồng rực rỡ nở muôn hoa ....

Hits: 3007 URL: http://lmstflorida.com/?1492