Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Kính anh sức khỏe đầy trăm tuổi
Chúc chị tình yêu rạng cả đời
Vạn nỗi âu lo đều biến mất
An nhàn hưởng phước mãi không thôi ....

Hits: 2954 URL: http://lmstflorida.com/?1495