Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Cầu cho thế giới mau mau
Tai qua nạn khỏi bể dâu cuộc đời
Cầu cho thân hữu tôi ơi
An nhiên Hạnh Phúc sáng ngời tình Xuân!

Hits: 10507 URL: http://lmstflorida.com/?1496