Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tạ từ một cuộc bể dâu
Đi về chân đất áo nâu ẩn mình
Nửa đời lưu lạc trọng khinh
Hoàng hôn đầu núi cá kình biển đông .....

Hits: 3089 URL: http://lmstflorida.com/?1501