Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

....Xuân đi hạ đã qua rồi
Mưa thu lạnh lắm anh ngồi đợi trông
Cây điều trước ngõ trổ bông
Thì anh còn đợi còn trông còn chờ ....

Hits: 3476 URL: http://lmstflorida.com/?1505