Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

... Có những bờ tre trúc mọc xanh
Chim chuyền ca hót tiếng thanh thanh
Em ngồi núp bóng bên cành trúc
Len lén nhìn anh gánh mạ xanh ....

Hits: 3428 URL: http://lmstflorida.com/?1506