Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thiên thần nhỏ cười trong trẻo bỡ ngỡ
Người trần gian lãng mạn đúng thi nhân
Em đến, đi chỉ một đoạn đường trần
Mà cuộc sống đã thêm ngàn ý thơ

Hits: 3010 URL: http://lmstflorida.com/?151