Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đêm qua ngày cuối tháng ba
Hôm nay thức dậy biết là tháng Tư
Tôi ngồi lặng lẽ giống như
Một pho tượng đá chết từ sáng nay ....

Hits: 2876 URL: http://lmstflorida.com/?1520