Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Tháng tư năm đó đổi đời,
Nhạn bay phương bắc, bỏ người phương nam.
Mỗi đêm một giấc mộng vàng,
Chờ nàng tiên đẹp dịu dàng đến thăm ....

Hits: 2600 URL: http://lmstflorida.com/?1525